Търсене
Инструменти за инженерите
Количествен калкулатор за армировка
Сечение Ф
Total length (m) BG  

Резултати
Тегло (кг)
Брой пръти на дължина 12.00м
Брой пръти на дължина 14.00м
Калкулатор на армировъчни колони и греди
Задължителна /изисквана/ армировка (cm2)  

Резултати
Задължителна /изисквана/ армировка (брой пръти и сечение)
или 
или 
или 
или 
Калкулатор на армировъчни плочи и стени.
Задължителна /изисквана/ армировка (cm2)  

Резултати
Задължителна /изисквана/ армировка (брой пръти и сечение)
или 
или 
или 
или 
Количествата, размерите и детайлите на стоманената армировка, които са калкулирани и показани в този раздел са само индикативни и СТОМАНА ИНДЪСТРИ СА не носи отговорност за проекта, оценката, предназначението или монтажа на стоманена армировка. Отговорността за анализа, дизайна, оценката, предназначението и приложението на стоманената армировка на армираните стоманени конструкции ведно с подходящата професионална грижа и в съгласие с приложимите стандарти, кодекси за строителство и практика се отнасят до професионалния инженер (и), също както и другите страни привлечени и нужни в зависимост от приложимия държавен закон.
Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A