Търсене
Новини
Дума Категория Месец Година
( 21 )Открити са записи
УВЕДОМЛЕНИЕ  (Новини) - 15/07/14
ОТНОСНО: Дата, час и място на отваряне на получените оферти по процедура „Публична покана” №2/03.06.2014г., с предмет: „Доставка на лични предпазни средства, специализирано работно облекло и оборудване, свързано с безопасните условия на труд”,

Участник в процедура „Доставка на специализирано работно облекло и оборудване, свързано с безопасните

Участник в процедура „Доставка на специализирано работно облекло и оборудване,
О Ф Е Р Т А  (Новини) - 04/07/14
12345
Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A