Търсене
English Version
Сертификация за качество
СТОМАНА ИНДЪСТРИ СА прилага добре организирана, напълно адаптирана към нуждите на модерната стоманена промишленост система за гарантиране на качеството, която беше сертифицирана съгласно ISO 9001:2008 и която осигурява производството на продукти отговарящи на стандартите за качество, както и специфичните изисквания на клиентите.

Качеството на стоманените продукти се контролира непрекъснато от Груповия отдел за осигуряване качеството по време на всички фази на производствения процес съгласно най-строгите изисквания. Контролът включва обширен химичен анализ, металографски тестове, измервания на геометричните характеристики и механични тестове, извършени в напълно оборудваните лаборатории за контрол на качеството в производствения завод на дружеството.

Поддържаната от СТОМАНА СА интегрирана мрежа за контрол и откриване на радиоактивност – едновременно в необработените материали и в крайните продукти, която е новаторска дори за европейските стандарти, позволява производството на 100% не-радиоактивни стоманени продукти.
ISO 9001:2015
За увеличаване, кликнете върху умаленото изображение.
Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A