Търсене
Обща информация
Нашите най-важни предимства почиват на динамиката на колектива, ангажираност на ръководството и на таланта на нашите служители.

ПОЛИТИКА ЗА УКРЕПВАНЕ

Ние търсим компетентни, амбициозни личности, които са стимулирани от целите си и ориентирани към резултата. Ние предлагаме разнообразни сектори, предизвикателни възможности за работа, както и постоянно обучение. Така нашите служители изграждат своя просперитет и квалификация за една предизвикателна кариера в нашата компания. Стремим се да включим в екипа си сътрудници, които са:
  • неконфликтни;

  • ентусиазирани и ревностни в работата си;

  • амбициозни;

  • креативни;

  • Склонни към промени и търсещи развитие;

  • ориентирани към създаване на потомство;

  • опитни и разрешаващи проблеми.
ЗАЩО В СТОМАНА?
СТОМАНА е постоянно развиваща се компания със значителен просперитет в международния индустриален сектор. Нашите постижения през последните няколко години доказват решителността ни да станем по-добри, по-ефективни и по-конкуретно способни в област, характеризираща се с интензивна надпревара и постоянно технологично развитие.

ВЪЗМОЖНОСТИ - РАЗВИТИЕ - ПРОГРЕС
Главният ни интерес са нашите човешки ресурси. Предлагайки постоянно обучение и развитие, както и широката гама от дейности, СТОМАНА е предизвикателно място за работа, постоянно обучение и много възможности за развитие

ПРИЗНАНИЕ ЗА УСИЛИЯТА
Политиката на нашата компания почива на методичния растеж на човешките ни ресурси и в предложението ни за стимулиране и помощ за всеки служител активно работещ за своето развитие. Идеите и усилията на служителите са източника на енергия и развитие за нашата компания, също както и основите, на които почиват нашите цели.

СИГУРНОСТ ЗА БЪДЕЩЕТО
Ние вярваме в ценности като лоялност и спазване на обещанията, които даваме едновременно на нашите клиенти и на нашите служители. Поставили сме си категорични цели и стремежи, и първо и преди всичко, се стремим към нашето общо бъдеще с намерението да създадем максимални резултати за нашата компания и служители.
Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A