Търсене
Производствени мощности и оборудване
Производствените мощности на СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД включват следното:

Напълно покрита Скрап база оборудвана с електромагнитни кранове, поточна линия за обработка на скрап, тележки скраповози и развита сухопътна и железопътна мрежа.

Стоманодобивен цех оборудван с две мощни електродъгови пещи (ЕДП), две кофачно-пещни инсталации (КПИ), машина за непрекъснато леене на сляби и машина за непрекъснато леене на кнюпели.

Цех за листови продукти оборудван с методични пещи, универсален стан за валцоване, две листоправилни машини, два хладилника и нормализационна пещ за специално качество ламарина и ултразвуков контрол от вагонетката за специалните класове стомана.

Сортопрокатен цех оборудван с методични пещи, валцов стан, междинни станове за валцоване, чистова клетка (краен стан), циркулярни триони, хладилници и изправна машина.

Топков цех оборудван с методични пещи и стан за валцоване.

Цех за студено валцoвана стомана оборудван с изправни машини, пещ за темпериране, линии за изтегляне и пресоване, линия за формоване и ултразвуков контрол за повърхностни и вътрешни дефекти за двата вида горещо и студено валцовани пръти.

Новият прокатен цех за дълги продукти като арматурни пръти, сортов прокат, кръгове и валцдрат е оборудван с методична пещ, прокатен стан, уякчаваща секция, хладилници и машини за окончателна обработка.

Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A