Търсене
Философия - цели
СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД заема водеща позиция в българската стоманодобивна промишленост и е активна в производството на продукти от стомана повече от 50 години.
Тя се фокусира върху удовлетворението на клиента и постоянното технологично обновление, което я поставя във водеща позиция.

За СТОМАНА напредъкът на служителите, качеството, продуктивността и технологичните постижения са водещи. Благодарение на динамичната си политика, компанията привлича и задържа квалифицирани, продуктивни и лоялни служители.

Гъвкавостта в производството на завода на СТОМАНА, повишаващите се продажби и складовата мрежа разработена от компанията в България, както и на многобройни чуждестранни пазари, позволява на компанията да задоволява по-добре нуждите на клиентите си.
Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A