Търсене
Събития
Важно събитие за СТОМАНА ИНДЪСТРИ

Най-важните събития в историята на компанията и такива, които имат значение за настоящото положение са следните:

1953

На 05.11.1953 г. е основан Металургичният завод "Ленин" (сега "Стомана").

1953

През 1953 година е завършена първата доменна пещ заедно с агломерационната фабрика и прокатния стан за арматурно желязо.

1958

През 1958 година са пуснати в редовна експлоатация първата доменна пещ и агломерационната фабрика.

1970

До 1970 година фирмата е предприятие с пълен цикъл, произвеждащо чугун, сурова стомана и валцувани стоманени изделия.

1972

През 1972 година започва изграждането на три електродъгови пещи заедно с две машини за непрекъснато леене - слябова и блумова.

1982

През 1982 година е пусната в експлоатация първата пещ, заедно с първата машина за непрекъснато леене.

1989-1990

През 90-те години са реконструирани две от електродъговите пещи и са монтирани нови кофъчни пещи. Доменните пещи, агломерационната фабрика и Сименс-Мартеновият цех са закрити и разрушени.

1992

През 1992 година фирмата е трансформирана в еднолично акционерно дружество, за което Министерство на промишлеността разполага с всички права на собственик.

1999

През декември 1999 година е финализирана процедурата за лизингов търг и е сключен договор със спечелилия търга EUROMETAL ОOД, като всички основни производствени съоръжения на металургичното предприятие се наричат "Стоманодобив" - автономна част.

2001

Придобиване на 75% от СТОМАНА ИНДЪСТРИ от SIDENOR SA (настоящо участие: 86%)

2001-2003

Значително капитална поддръжка е извършена във всички отдели на СТОМАНА

2003

Системата за гарантиране на качеството на СТОМАНА ИНДЪСТРИ е сертифицирана по ISO9001:2008

2005

Системата за управление опазването на околната среда на СТОМАНА ИНДЪСТРИ е сертифицирана по ISO14001:2004

2006

Системата за професионално здраве и безопасност на СТОМАНА ИНДЪСТРИ е сертифицирана по OHSAS18001:2007
2007

Завършване на първа фаза на нов сортопрокатен цех, предназначен за производство на стомана за бетон.

Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A