Търсене
Човешки ресурси
НАШИТЕ ХОРА

СТОМАНА ИНДЪСТРИ разчита на уменията и усилията на своите служители, признавайки, че човешките ресурси са най-важни в бизнес сектора днес. Първостепенно за компанията е да привлича, усъвършенства и поддържа най-добрите си кадри, осигурявайки техния професионален прогрес и възнаграждавайки техните действия.Отделът за човешки ресурси постоянно разработва и прилага модерни административни модели, като оценка на дейността базирана на способността и целите, постоянно обучение и връзка на възнаграждението с дейността.

ОБУЧЕНИЕ

Компанията окуражава образованието и обучението на своя персонал, както по отношение на тяхната работа, така и по отношение на развитието и прогреса. Всяка година компанията предлага на своите служители възможността да участват в различни семинари, организирани вътрешно или от от различни външни обучителни организации.

Нуждата от образование възниква във всички отдели на компанията и обучението покрива множество образователни предмети.
 • нистрация за всички рангове служители

 • Контрол на качеството

 • Професионално здраве и безопасност

 • Комуникация

 • Целева среда

 • Финанси и счетоводство

 • Продажби и маркетинг

 • Технически семинари

 • Чужди езици
Компанията провежда образователни семинари за всички рангове служители (технически персонал, офис служители, началници на отдели и мениджъри).

СТОМАНА постоянно си партнира с известни чуждестранни компании, които предлагат ноу-хау, образование в техническата и административна сфери, както и съвременни разработки в технологичния сектор и приложението им в индустрията.
  Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A