Търсене
Инвестиции
 • Новият прокатен цех за дълги продукти като арматурни пръти, сортов прокат, кръгове и валцдрат е оборудван с методична пещ, прокатен стан, уякчаваща секция, хладилници и машини за окончателна обработка

 • Нова машина за рязане на арматура

 • Обновяване на цех за ламарина

 • Електродъгова пещ (№3) обновяване

 • Допълнителни инсталации за електродъгова пещ (№3)

 • Нов филтърен цех за електродъгова пещ (№3)

 • Нови превозни средства за превозване на скрап

 • Обновяване на леене на сляби

 • Осъвременяване на топилния филтърен цех (фаза 2)

 • Допълнителни инсталации за електродъгова пещ (№1)

 • Нов цех за сита
Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A