Търсене
Правно съобщение
Интелектуална собственост
Всички марки, логотипи, информация, данни, снимки, документи, примери, корпоративни имена и т.н. са собственост на СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД (от тук нататък наричана компанията). Имената на другите продукти и компании споменавани тук може да са търговски марки и имена на съответните собственици. Достъпът Ви до този уеб сайт не трябва да бъде разглеждан като ангажимент за какъвто и да е лиценз или право да се използват които и да е символи, които са показани без предварително писмено съгласие на СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД или на съответния трети собственик.

Ограничения на отговорност
Данните, които се съдържат в този уеб сайт, не трябва да бъдат разглеждани като пълна информация за услугите предлагани от компанията или за нейната цялостна работа. Ако искате да получите по-точна информация, моля свържете се с телефонните номера на компанията предоставени на този уеб сайт. Компанията няма да бъде отговорна при никакви обстоятелство за каквато и да е информация предоставена в този уеб сайт и всеки потребител поема задължението да се свърже с компанията, така че да получи подробна информация.

Компанията си запазва правото да промени този уеб сайт по свое усмотрение.

Документи
Всички документи доставени в този уеб сайт (като примери, приложение, информация и т.н.) попадат под горната клауза.

Компанията не е ограничена по никакъв начин от съдържанието на този уебсайт.

Връзки с други уебсайтове
СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД не е отговорна за съдържанието, качеството и пълнотата на услугите предлагани от други уеб страници, които може да посетите чрез връзките. В случай, че изпитват проблеми при посещението, потребителите трябва да се свържат директно със съответните уеб страници, които са отговорни самостоятелно за своите услуги. В допълнение, не трябва да се смята, че връзките към уеб страници, които не принадлежат на СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД са поддържани от компанията, както и продуктите и услугите цитирани в тях.
Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A