Търсене
English Version
Продукти / Сортов прокат / Специални профили / Горещо валцовани ралови остриета
Профил на компанията
Продукти
Търговска мрежа
Качество
Околна среда
Професионално здраве и безопасност
Финансови данни
Новини
Изтегляне на файлове
Възможности за работа
Полезно за инженера
Тръжни процедури
Горещо валцовани ралови остриета
Технически характеристики
Брошури
Търговска мрежа
Технически характеристики
Характеристики
ВИД
Горещовалцувана стомана за лемежни профили с маса 9,6 kg/m
МАРКА
С 50 съгласно DIN 17200
ФОРМА - РАЗМЕРИ
Профили за производство на лемежни ножове
ДЪΛЖИНА - ДОПУСКИот 3 m до 6 m +100/ -10mm
ПАКЕТИРАНЕ - ТЕГЛОВръзки с тегло до 5200 kg
РАЗМЕРИ, ТЕГЛО, ДОПУСКИСъгласно ФН-СПП-08-98

Химичен състав на стоманата и механични свойства
Химичен състав
Механични свойства
Клас стомана
C (%) макс.
P (%) макс.
S (%) макс.
Пределно напрежение
(N/mm2) min
Якост на опън
(N/mm2) min
Удължение 5d0,
(%) min
C 50
0,55
0,045
0,045
320
600-820
14

Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A