Търсене
Профил на компанията
Продукти
Търговска мрежа
Качество
Околна среда
Професионално здраве и безопасност
Финансови данни
Новини
Изтегляне на файлове
Възможности за работа
Полезно за инженера
Тръжни процедури
Горещо валцoвани ЖП връзки
Технически характеристики
Брошури
Търговска мрежа
Технически характеристики
Характеристики
ВИД
Горещовалцуван стоманен профил за железопътни релси тип 49
МАРКА СТОМАНА
C 30 съгласно EN 17200
ФОРМА - РАЗМЕРИ
Профил за железопътни връзки
ДЪΛЖИНА - ДОПУСКИ0т 4 до 6 m +100/ -100 mm
ОПАКОВКА - ТЕГΛОВръзки с тегио до 5200 kg
РАЗМЕРИ, ТЕГЛО, ДОПУСКИБДС 10212 / 89 ; OH 3884299/90

Химичен състав на стоманата и механични свойства
Химичен състав
Механични свойства
Клас стомана
C (%) макс.
P (%) макс.
S (%) макс.
Пределно напрежение
(N/mm2) min
Якост на опън
(N/mm2) min
Удължение 5d0,
(%) min
C 30
0,34
0,045
0,045
250
450-630
21

Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A