Търсене
Специални стомани - кръгли
Описание
Технически характеристики
Брошури
Употреба на продукта и приложение
Търговска мрежа
Описание

Специалните стомани се проиэвеждат в TEPROSTEEL, филиал на SIDENOR Group, в Перник, България.  Продуктите се иэполэват в коването, обработката с металорежещи машини, индустриалните сектори на хидравлини цилиндри, които проиэвеждат асти эа приложение в механиката, эемеделието, автомобилостроенето и други приложения.
Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A